به وب سایت ثبت اطلاعات مدارس آموزش و پرورش استان البرز خوش آمدید!

قابل توجه مدیران محترم

مهلت ثبت نام برای مسابقه روز شنبه به پایان رسیده است. به منظور ثبت نام در مسابقات روزهای دیگر از ساعت 12 روز شنبه به سایت مراجعه فرمایید.

با تشکر


 {{r.Name|farsi}}

شروع ثبت نام: {{r.RegStart|farsi}}
خاتمه ثبت نام: {{r.RegFinish|farsi}}
شروع ویرایش: {{r.EditStart|farsi}}
خاتمه ویرایش: {{r.EditFinish|farsi}}
شروع پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningStart|farsi}}
خاتمه پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningFinish|farsi}}

 {{r.Name|farsi}}