به وب سایت ثبت نام و اعلام نتایج اینترنتی مدارس نمونه دولتی استان البرز خوش آمدید!


قابل توجه مدیران محترم، اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز پایه نهم

برای مشاهده نتایج تکمیل ظرفیت سوم  آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه از طریق یکی از روش های زیر به دلخواه اقدام نمایید.

               روش اول: کد ملی و کد داوطلبی

               روش دوم: کد ملی داوطلب و شماره شناسنامه پدرقابل توجه مدیران محترم، اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز پایه ششم

برای مشاهده نتایج تکمیل ظرفیت سوم  آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره اول متوسطه از طریق یکی از روش های زیر به دلخواه اقدام نمایید.

               روش اول: کد ملی و کد داوطلبی

               روش دوم: کد ملی داوطلب و شماره شناسنامه پدر
تذکر مهم: عبارت "پذیرفته نشده" روی کارنامه به منزله عدم پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت سوم می باشد.